Terschellinger DNA

Notes


JOHANNES ATTESZ (Storm?)

Wonend in Amsterdam in 1771


HENDRIK JOHANNES STORM

Uitlandig in O.Indie in 1771


CORNELIS JOHANNES STORM

wonend in 1771 in Amsterdam


NEEL JANS BAENMAN

Haar erfgenamen verkochten het huis in de Molenstraat nr 60 op 26-08-1697 aan Dirck Bockse, vermoedelijk een bakker van beroep, die het op 20-02-1699 weer te koop aanbood, omdat die naar Amsterdam was vertrokken. Wouter Thijsz was de koper.


JAN SIPKESZ BAENMAN

Dit echtpaar wordt genoemd in Sml, dec. 2001, blz 109, Art. van J.v.Dieren. Ze waren voor 1696 al overleden.
In 1669 leefde hij in ieder geval en wordt genoemd in de Reg.v.Vord. van West-T. Ral. 6944.


RIJCKJEN\RYCKJEN GERRITS BROUWER

Rijckjen's vader heette Gerrit. Zelf zal ze geboren zijn rond 1750. En in 1728 bestond er een Gerrit Aarjans Brouwer in Formerum.
Dus in de buurt van Midsland waar Rijckjen getrouwd is. Mogelijk is die Gerrit haar vader. En die Gerrit had een vader die
Aarjan Gerrits Brouwer heette. Dat is dan haar grootvader. Nu nog de bewijzen.
Er bestond in 1728 ook een Laas Aarjans Brouwer en dat zal wel een broer van Gerrit Aarjansz geweest zijn.


JOANNES Johannesz\Joannesz van WESTINGEN

get. de vader, Grietje Fijkes


JACOB MAINARD Johannesz\J. van WESTINGEN

J. = Joannes get. de vader, Baukje Dirks (=#882)


SARA Johannes\Joannes van WESTINGEN

get. Maria Domna(=#3482)


JOHANNA Johannes\Joannes van WESTINGEN

get. Johanna de Reus(=#3486)


GERHARDUS Johannesz\J. van WESTINGEN

J. = Joannes get. Johanna de Reus(=#3486), Maria Domna(=#3482)


PETRUS Johannesz\Joannesz van WESTINGEN

get. Johanna de Reus(=#3486), Maria Domna(=#3482)


PETRUS SECUNDUS J.\J. van WESTINGEN

J./J. = Johannesz/Joannesz get. de vader


ADRIANUS Johannesz\J. van WESTINGEN

J. = Joannes get. de Johanna de Reus(=#3486)


ROELOF Johannesz\Joannesz van WESTINGEN

get. de vader, Jantje Reltjes


MARIA Johannes\Joannes van WESTINGEN

get. Mary Frans (=#2773(hsv Pieter Feijkesz))


NICOLAAS Nicolaasz WING EASTON

get. de moeder, Rijkje Gerrits Brouwer(=#5427(hsv. ds. J.J. Westinge(=#5426)))


SIJOERD\SJOERD KLAAS\KLAASZ van KEULEN

2 SOUR S26


woonpl. West-Tersch. jm.


MARTA\M. ANNA Johannes\J. van WESTINGEN

2 SOUR S95


J. = Joannes get. de vader, Trijntje Fijkes M. = MARTHA


JOHANNES Sijoerdsz\Sjoerdsz van KEULEN

get. de vader, de gr.moeder Rijkje Gerrits Brouwer(=#5427), de oom Johannes Jacobus van Westingen


JAN Johannesz

get. de vader .
Vermoedelijk is dit de Jan Johannesz uit Terschelling die aan boord van het VOC schip "Rozenburg" (van de kamer VOC Delft)
op 31-08-1786 vermist werd ruim 2 jr nadat zijn schip op 18-05-1784 in Batavia was aangekomen. Tijdens een handelseis door de Molukken en andere eilanden?


BAUKJE Johannes

get. de vader


JOHANNES* PIETERSZ BRANDENBURG

Mogelijk dezelfde Johannes als JOHANNES* Pietersz BRANDENBURG # 5380


WIETSKE\WYTSKE* JANS WULP

woonpl. West-tersch.
Zelfde Wietske als WIETSKE* Jans WULP


JOHANNA LOUIZA Johannes BRANDENBURG

get. de vader, Trijntje Alberts


CATHARINA ELISABETH Johannes BRANDENBURG

get. de vader, Trijntje Alberts