Terschellinger DNA

Notes


ALIDA JOHANNA Johannes BRANDENBURG

get. de vader, Trijntje Alberts


ANTIE\ANTJE DOUWES

woonpl. West-Zaandam


SILTIE\SILTJE MEINDERTS\MEINDERTSZ de GRAAF

Zie meer: Sml. maart 2002, blz. 39.


ANTIE\ANTJE DOUWES

woonpl. West-Zaandam


DOUWE Siltiesz\Siltjesz

get. de vader, Batje Sickes(=#6313)


MEINDERT Siltiesz\Siltjesz

get. de vader, Sibrig Sickes(=#3689)


JAN Siltiesz\Siltjesz

get. Antie Cornelis(=#4588)


JAN Siltiesz\Siltjesz

get. Antie Cornelis(=#4588)


JOCHEM JANS COOP

Zijn bestaan moet nog bewezen worden ! Hij vormt de schakel tussen Jan Jochems Coop en Jonge Jan Koop, bij wiens zoon de zuster van de theoretische Jochem Jans Coop als doopgetuige aanwezig was.


MAAMKE JOCHEMS KOOP

Maamke wordt genoemd als doopget. "de moei Maamke Jochems" bij de doop van Alof Jans Koop in 1743 ( kleinzoon van haar broer Jonge Jan Koop)


JOOST ARIENS\ARIENSZ\ARIENS (de) MINK

2 SOUR S263


woonpl. Werkendam wedn. woonpl. West-Tersch. Hij was een broer van de drosten Pieter en Jan van der Willigen en staamde af van een echte , Enkhuizer regentenfamilie. Hij kocht oa het huis van Joost Aries Mink aan het begin rechts van de Torenstraat
op met enkele huizxen er naast (waar nu Hotel Nap is)en richtte één ervan in als paardestal.


MAAMKE\MARIE JANS\JANSZ SCHAAP

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.
Overl, 1788. Bron S.m.l. 2002 no 2, blz 77.Jan van Dieren


JAN Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader, Neeke Cornelis Coen(=#4119)


CORNELIS Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader, Antje Teunis(=#3199)


JAN Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. Trijntje Hendriks


MAAIJKE\MAIJKE Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader, Trijntje Willems


JAN Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. Trijntje Sijbrands


REIN\REIJN\REIJNTJE\REYN\R. WILLEMS REE

2 SOUR S119


jm. woonpl. West-Tersch. R. = RIJN/RYNTJE get. de gr.moeder Maamke stevens(=#6224) testament 11-11-1811 6961


ANTJE KLAAS KUIJPER

2 SOUR S264


jd. woonpl. Formerum


NEELTJE Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader, Aaltje Pieters Winter(=#639)


NEELTJE Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader, Aaltje Pieters Winter(=#639)


TEUNIS\THEUNIS Stevensz KRUL

2 SOUR S7


get. Antje Theunis


MAAIJKE\MAIJKE Joosten (de) MINK

2 SOUR S7


get. de vader