Terschellinger DNA

Notes


JOOST MATTHEUS STAM

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. In 1798 overleden binnen 10 dagen 5 van zijn kinderen en 3 ervan werden in de kerk begraven in graf nr 15 en de 2 anderen in no 14 ( 25-05 tot 04-06-1798)


MARIJ\MARY DOUWES REUS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


CORNELIS Joosten STAM

2 SOUR S7


get. de vader


JANTJEN Joosten STAM

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Douwes Reus(=#2457)


JAN Joosten STAM

2 SOUR S7


get. de moeij Antje Douwes Reus(=#2457)


AUKJE Joosten STAM

2 SOUR S7


get. de vader


DOUWE Joosten STAM

2 SOUR S7


get. de vader


MATTHIAS\MATHEUS Joosten STAM

2 SOUR S7


get. de vader


MAAMKE Joosten STAM

get. de vader


MATTHEUS Joosten STAM

get. de moeij Abbe Douwes Reus(=#2456)


DOUWE Joosten STAM

get. de ouders


MATTHIAS\MATTHEW JANS\JANSZ STAM

2 SOUR S118


Mattheus koopt een huis in de Molenstraat 66 voor 62 gulden van Frans Sjoerds Smit (#7084)


ZARA Pieters de GRAAF

get. de moeder


LOUW TEUNIS HAKVOORT

2 SOUR S245


woonpl. Urk bron geb.- en overl.data: S.m.l. nr 3, sept. 1999, blz.166.


GEERTJE JOOSTEN\JOOSTES STAM

2 SOUR S267


get. de vader woonpl. West-Tersch. bron overl.datum: S.m.l.,nr3, sept.1999,blz.166


CORNELIS Jorritsz\Jortsz KOOIJMAN

get. Cornelis Inses(=#1953?), Neeke Cornelis(=#1957)


HITTIE Jorrits\Jorts ROOS

get. de vader, Neeke Cornelis(=#1957)