Terschellinger DNA

Notes


SJOERD\SJOERT CORNELIS\C. de GOLLE

2 SOUR S7


C. = CORNELISZ jm. woonpl. West-Tersch.


TEETSKE ALDERTS\Allerds SCHOONE

2 SOUR S7


get. de vader jd. woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE Sjoerds\Sjoerts de GOLLE

get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#369)


CORNELIS Sjoerdsz\Sjoertsz de GOLLE

2 SOUR S7


get. Grietje Tomas


SJOERD\SJOERT CORNELIS

get. de moeij Baak Cornelis wedn. woonpl. West-Tersch.


TEETSKE ALDERTS\Allerds SCHOONE

2 SOUR S7


get. de vader jd. woonpl. West-Tersch.


CORNELIS \KORNELIS ANNES\ANNESZ de JONG

2 SOUR S271


Was Cornelis de Cornelis Annes die schoenmaker was ?Die wordt een paar keer in Coopbrieven genoemd (04-05-1693,
04-05-1695, 12-03-1699 en 01-05-1709). Ral , 4801/1 en 4801/2. Hij wordt ook genoemd in een schepenacte van 22-12-1711,
inv.nr.1; RA 4793. Hij was eigenaar van het huis inde Lange Buurtstraat no29. Hij kocht dit van de voogden van de onmondige kinderen van Cornelis Alofs Conjert (# 1079)


MAAIKE\MAAIJKE\MAIJKE JELIS\J. STADA

2 SOUR S272


J. = JELLIS/JILLIS Hervormd
Maaike verkoopt in 1733 als weduwe het huis in de Lange Buurtstraat no27 aan Dirk Rienks de Vries (# 2186)


TRIJNTJE CORNELIS

2 SOUR S32


JILLES CORNELIS STADA

2 SOUR S52


hervormd
Zie ook #18452. Is dat de grootvader van deze Jilles Cornelis?


ALOF Jobsz\JOPSEN

woonpl. Midsland get. de vader


AKKE\AUKJE JANS

woonpl. West-Tersch.


WIJBRIG Alofs

Overl. datum. bron: J.v.Dieren in Sml Juni 2001, blz 79.


ALUF EELCKES KOOP

Alof wordt ineen coopbrief van 18-12-1725 genoemd dus hij is dan nog in leven.