Terschellinger DNA

Notes


TRIJNTJE Pieters PIE

get. de vader


CNILLIS Klaasz DEKKER

get. Jan Cornelis


FIJKE Klaasz TOT

get. de vader, de moeij Neeltje Fijkes(=#2624)


JAN Klaasz TOT

get. de vader, de meu Pietje Douwes Reus(=#1300)


TRIJNTJE\TRYNTJE WILLEMS SEIJLEMAKER\Z.

Z. = ZEIJLEMAKER/ZEYLEMAKER woonpl. West-Tersch.


GERRIT Klaasz MOLENAAR

get. de vader, de moeij Aaltje Willems Zeijlemaker(=#787)


LAAS PIETERSZ ROOS

woonpl. Hoorn woonpl. Lies


JILTJE* RELTJES groendijk

woonpl. Lies jd. wed.
Mogelijk dezelfde als JILTJE* Relties/Reltjes GROENDIJK


TJAARD TJAARDS\TJAARDSZ BOER

2 SOUR S23


get. de vader, Marij Tjaards
Tjaard en Lobbrig woonden op het eind van 1700 op de boerderij Landerum 23. In 1812 stond het huis op naam van Tijs en Grietje Tjaards (Boer). Rond 1835 , bij de invoering van het kadaster op Terschelling, waren Jetze, de jongste zoon van Tjaard en Lobbrig, en zijn vrouw Neeke Hessels Smid de eigenaren. Zie Teunis Schol in Sml maart 2004, blz 16/17.


LOBBRIG TIES\TIJS

2 SOUR S23