Terschellinger DNA

Notes


ROELOF Ysbrandsz KUYPER

get. de vader, de oude meu Imkje Douwes(=#2373)


BARBER Klaas KUIJPER

get. Joost Mink(=#5478), Antje R.


KLAAS KLAASZ POSMA

2 SOUR S269


KNIERKE\KNIERTJE Sipkes\ZIPKES SCHAAP

get. de vader


JACOMIJNTJE Klaas POSMA

get. Zipke Schaap, Trijntje Jans


KLAAS Klaasz POSMA\deJONG

get. Gerrit Knollenberg(=#2924), Trijntje Fijkes(=#2927)


KLAAS LEENDERS\LEENDERTS ROOD

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


GRIETJE STEEVENS\STEVENS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wed.


LEENDERT Klaasz ROOD

2 SOUR S7


get. Aafke Leenderts


TJERK WOUTERS SPIN

In S.m.l. 2001, no 2, blz103 staat dat Tjerk een dochter had die Grietje heette. Dat zal uit het 1e huw. zijn.
In de doop/ huw.registers staat hij genoemd als Tierk Wouters X Neeke Lieuwes. Zijn doop staat echter niet vermeld.
Hij is volgens een notarisacte, no 4-521 in catalogus nr 4811, overleden tijdens een reis als stuurman a/b "Jonge Gerrit" op
10-05-1818 te Baltuspor (Rusl.) De acte dateert van 06--2-1834.


JOHANNES CHRISTOFFEL ZEEWOESTER

Ouders niet genoemd.Waren op trouwdatum al overleden.


TRIJNTJE Claas\Klaas LIEUWES\LIEUWESZ

get. Neeke Klaas(=#946)


JAN Pietersz TJEBBES

get. de oom Jacobus Nadort(=#3895)


MAAMKE Claas\Klaas LIEUWES\LIEUWESZ

get. Neeke Klaas(=#946)


PIETER CORNELIS SWART\ZWART

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


BAUKJE\BAUWKJE\B. KLAAS\KLAASZ BOTES

get. de gr.moeder Hiltje Cornelis(=#4422) B. = BAUWKJEN woonpl. West-Tersch.


CORNELIS Pietersz SWART\ZWART

2 SOUR S7


get. Trijntje Mozis(=#5943)