Terschellinger DNA

Notes


LAAS HAANTJES

Laas Haantjes had een grootvader die precies zo heette en in 1739 één der aannemers was met het maken van de nieuwe inslagdijk.


LAAS LEENDERTS

woonpl. Hoorn wedn. In 1757 wordt hij als ouderling om Oost genoemd. Als hij in 1785 trouwde op "normale" leeftijd dan moet die ouderling zijn grootvader geweest zijn. Of het was zijn 2e huw op latere leeftijd.


JAPKE FILIPPUS\PHILIPPUS

woonpl. Hoorn jd.


LAAS PIETERSZ ROOS

woonpl. Hoorn woonpl. Lies


IETJE SIKKES PALS

Ietje kan ook Tettje geweest zijn. Nr 7003


LIEUWE CORNELISZ

Hij was in 1747 schipper van het smakschip "de Flora".