Terschellinger DNA

Notes


GRIETIE\GRIETJE PIETERS

Lieuwe en Grietie maken een testament RAL, inv. nr. 6988, dd.25-11-1750. Ze wonen in Oosterend.


NEEKE\NEELTIE\NEELTJE ARJENS

2 SOUR S35


LOURENS* PIETERSZ

Mogelijk dezelfde als LOUWERENS* Pyttersz
Lourens en Grietje maken op 30.08.1731 een testament. (RAL , 6987.)


LUIJTJEN LIEUWES

Testament dd. 13-04-1755, RAL, inv.nr. 6988.
Een acte gevonden in het RAL van Lieuwe Luitjes en Dotje Tjalling. inv. nr. 6989. dd. 09-01-1790. Zouden dit de ouders zijn van Luitjen Lieuwes ???


GAATSKE\GATSKE POPPES

woonpl. Lollum


MAARTEN JANSZ ROOD

woonpl. West-Tersch. wedn. van Albertje Cornelis en hertrouwde met Grietje Arjens


JAN Maartensz Roda

get. de gr.moeder Aaij Jacobs


NEKE Maartens Roda

get. de gr.moeder Aaij Jacobs


MAARTEN JANSZ ROOD

woonpl. West-Tersch. wedn. van Albertje Cornelis en hertrouwde met Grietje Arjens


GRIETJE AARJENS\ARJENS

woonpl. West-Tersch. wed.


AARJAN* Willemsz de ZEEUW

get. de moeder
Kan dezelfde Aarjan (Adriaan ?) zijn als ADRIAAN* WILLEMS de ZEEUW


JAPKE Maartens

get. de gr.moeder . Ze woonde in het ouderlijk huis dat haar vader in 1721 in de Torenstraat 137 had gekocht. Toen Japke in 1775 overleed en haar man Aarjan in 1780, werd het 2 jaar later door Thijs Jacobs (#4156) gekocht uit de nalatenschap. Zie A.J.Zwaal in Sml sept 1997, blz 128.