Terschellinger DNA

Notes


THOMAS JOCHEMS KOOP

De vader van Marcus Thomas en Jacob Thomas moet Thomas geheten hebben ? Het patroniem Thomas is een greep uit de lucht. Voorzichtig dus!
Wel zeker is dat de kinderen de achternaam Koop hebben, hoewel dat niet in het doopboek staat.


JACOB THOMAS KOOP

Bron: genoemd in koopacte RAL: inv.nr.4809/3,dd 19.12.1725 en ook in 06-11-1704


DIEUWER Markus

get. de vader


MOOSES\MOZIS HENDERIKS\HENDRIKSZ

2 SOUR S8


16-08-1729 (weesboek) 06-01-1741 (weesboek)


NEEKE\NEELTJE\NEKE MAARTENS\MARTENS

2 SOUR S8


16-08-1729 (weesboek) (weesboek 06-01-1741)


NEELTJE LAAS

Het overlijden gevonden van Neeke Moei, wed. van Marten oom. Zou dat op Neeltje Laas slaan ?


PIETER MAARTENS\Martensz de VRIES

get. Trijntje Jans(=#5062)


ANTJE Pieters de VRIES

get. de vader


PIETER Pietersz de VRIES

get. de vader


JAN Pietersz de VRIES

get. de vader, de gr.moeder Antje Jans(=#5063)


TRIJNTJE Pieters de VRIES

get. de ouders