Terschellinger DNA

Notes


MARTEN REINDERS\REINDERSZ

In 1750 wordt hij genoemd als ouderling om Oost.


WILLEM MAARTENS\MARTENS RODA

2 SOUR S26


get. Japke Sipkes(=#2193) woonpl. West-Tersch.


SJOERDJE\SJOERDTJE SJOERDS

2 SOUR S109


woonpl. West-Tersch.


IETSKE\JETSKE\JETTSKE Martens RODA

2 SOUR S7


get. de moeij Maartje Folkerts


REIJNDER\RIJNDER\RYNDER MARTENS RODA

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Maartje Folkerts woonpl. West-Tersch.


AAFKE Pieters de BEER

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie


LIESBET\LIJSBET\LIJZEBET TIES\TIJS

get. de vader


OENE MATTHEUSZ

get. Trijntje Claas


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTIE CLAAS\KLAAS

Trijntje Klaas is dezelfde als # 899 ! met ouders # 897 en # 898
Trijntje maakt een testament op 17-01-1764. zie RAL. inv.nr. 6988.


MATTHEUS Oenesz

get. Aaltje Cornelis
Acte v. voogdij over Mattheus dd. 01-11-1774. RAL. inv. nr. 6989.


CLAAS Oenesz

get. de vader, Grietje Tjeerds(=#151)hsv Albert Cornelis Roos(=#166)))


JACOMIENTJE\J. MATTHEUS\MATTHEWIS

get. de vader, Teuntje Jacobs J. = JACOMIJNTJE/JAKOMIENTJE


MATTEWIS Teunisz

get. de vader, Gertje Gerrits


MARIJ Teunis

get. de vader. Gertje Gerrits


PIETER Teunisz

get. de vader


MATTHIAS\MATTHEW JANS\JANSZ STAM

2 SOUR S118


Mattheus koopt een huis in de Molenstraat 66 voor 62 gulden van Frans Sjoerds Smit (#7084)


AALTJE Willems KUYPER

2 SOUR S7


get. de moeij Maaijke Jans Stada(=#4687)


MATTHEUS \MATTHEWES WIB\WIJBRANDS de GRAAF

Wijbrand en zijn voorouders woonden vermoedelijk al zeer lang op Kinnum no 10 (hedendaagse nummering). Zijn zoon Dirk nam het weer van hem over. Toen Dirk in 1866 overleed zette zijn vrouw, Reijnsje Stada samen met hun zoon Mattheus, het bedrijf voort. Zij was in die jaren de stierenhoudster van Kinnum. Zoon Mattheus trouwde mwt Fettje Groendijk en kregen vele kinderen. Eén van die kinderen, zoon Pieter volgde hen op. zie verder bij Pieter (# 11448)
Maar , en nu komt Jan v.Dieren aan het woord: Mattheus, de zoon van Wijbrand, trouwde met Trijntje Rijkeboer in 1811 en via haar kwam het in handen van de familie de Graaf .


NEEKE Sipkes\Zipkes CUPIDO

get. Sioeke Tiaards Jongeboer(=#2135)