Terschellinger DNA

Notes


MATTHIJS CORNELIS PHILEMOND ARATUN

get. Cornelis Puts, Aaltje Gerrits


MEINDERT\MEIJNDERT DOUWES\DOUWESZ STEREL

woonpl. West-Tersch.


JANTJE\JANTJEN WIJBRANDS\WYBRANS de JONG

2 SOUR S278


woonpl. West-Tersch.


WIJBRAND\WYBRAND PIETERS de JONG

2 SOUR S37


NEEKE\NEELTJE JANS SWART

2 SOUR S37


MICHIEL LAROY

2 SOUR S7


woonpl. Zutphen


NEELTJE PAULUS\POULUS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


CATHARINA Michiels LAROY

2 SOUR S7


get. Trijntje Cornelis Tromp(=#1579)