Terschellinger DNA

Notes


MONTE TEUNIS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. get. de moeder


MONTE TEUNIS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn. get. de moeder


TRIJNTJE PIETERS LAPKE\PIE

2 SOUR S7


jd. woonpl. West-Tersch. get. Hielk Cornelis(=#4978)


TEUNIS Montesz

2 SOUR S7


get. de meu Neeke Pieters


MOOSES\MOZIS HENDERIKS\HENDRIKSZ

2 SOUR S8


16-08-1729 (weesboek) 06-01-1741 (weesboek)


NEHEMIA BREM

woonpl. 's-Hertogenbosch . Hij was gerechtsdienaar op West.


NEELTJE Niceles KOOP

get. Grietje Pieters


NICOLAAS PIETERS SCHENKIUS

2 SOUR S95


woonpl. West-Tersch. get. Antje Theunis Geest(=#2368)
Koopt een huis van jacob Sipkes in de Torenstraat no 5, zie voorgaande geschiedenis onder Jacob Krab.
In 1801 werd de bakkerij + huis verkocht aan Klaas Willems Zeijlemaker, die er 800 gulden voor betaalde.
Bron: A.J.Zwaal in Sml. nr. 1, 1998, blz. 9.


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE DOUWES BOIJS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


PIETER Nicolaasz SCHENKIUS

2 SOUR S7


get. de vader, Grietje Nicolaas


SIETJE Nicolaas SCHENKIUS

2 SOUR S7


get. de moeij Lijsbet Douwes


PIETER Nicolaas SCHENKIUS

2 SOUR S7


get. de moeij Lijsbet Douwes


SIETJE\SITTJE Nicolaas SCHENKIUS

2 SOUR S7


get. de vader


NICOLAAS PIETERS SCHENKIUS

2 SOUR S95


woonpl. West-Tersch. get. Antje Theunis Geest(=#2368)
Koopt een huis van jacob Sipkes in de Torenstraat no 5, zie voorgaande geschiedenis onder Jacob Krab.
In 1801 werd de bakkerij + huis verkocht aan Klaas Willems Zeijlemaker, die er 800 gulden voor betaalde.
Bron: A.J.Zwaal in Sml. nr. 1, 1998, blz. 9.


JAPKE WILLEMS ZEYLEMAKER

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. get. Iemk


PIETER NICOLAAS SCHENKIUS

2 SOUR S7


In 1756 koopt Pieter het huis " de Pauw" weer terug van Jan Bergmans. En zijn zoon Nicolaas en dochter Martjen , verkopen het in 1791 aan Coenraad de Graaf (# 995) voor fl 530,--. Zie A.J.Zwaal in Sml juni 1997, blz 68.


JETSKE EBELES\EEBELES

2 SOUR S7


MAARTJE Pieters SCHENKIUS

get. de vader


ABELIUS Pietersz SCHENKIUS

get. de meu Rimkje Pieters Nauta(=#6126)


MAARTJE Pieters SCHENKIUS

get. Antje Teunis


ABELIUS\ABELIUS Pietersz SCHENKIUS

2 SOUR S7


get. Antje Teunis


MAARTJE Pieters SCHENKIUS

2 SOUR S7


get. Antje Teunis