Terschellinger DNA

Notes


ALUF JAPICX SCHIER\SCHIERE

In een Coop-en Transportbrief van ca Mei-1698 (Juiste datum <24-4 en 15-5>)staat ene Aeltje Jans als weduwe van Alof Jacobsz Schiere ( RAL, 4801/1)


JACOB ALOFSZ SCHIERE

Mogelijk dat deze Jacob Alofs Schiere niet de zoon is van Aluf Japicx Schiere Zijn zusters zijn geboren na 1682 (doopboeken
van West beginnen dan) en Jacob zou voor die datum geboren zijn, maar dan is hij wel erg jong in 1698 als daar in een Koopbrief staat dat de brief is van de kinderen van Jacob Alofs Schiere. Die kinderen kunnen dan toch nog niet handelingsbekwaam zijn ? Daarom mijn twijfels. De twijfels worden nog sterker als blijkt dat er op 30-05-1595 reeds een Jacob Aleffs is gestorven als de weduwe in 1628 bezwaar maakt tegen een aanslag van fl 1000,- vermogen, zie bron van deze gegevens # 18503.


ALUF JAPICX SCHIER\SCHIERE

In een Coop-en Transportbrief van ca Mei-1698 (Juiste datum <24-4 en 15-5>)staat ene Aeltje Jans als weduwe van Alof Jacobsz Schiere ( RAL, 4801/1)


ANDELE SCHELTES\S. CUP(ERUS)\CUPERUS

Op 16-06-1790 is in Marssum (Menaldumadeel) attestatie verleend om in Knijpe, bij Heerenveen om daar te trouwen, hetgeen volgens attestatie is geschied. Daar klopt dus niets van, want 11 dagen ervoor zijn ze op Terschelling getrouwd. (Dit betreft zijn
2e huwelijk)


ZIETSKE JANS CUPERUS

Op 28-07-1782 werd in Deinum attestatie verleend om op Terschelling te trouwen. Hij was leraar der Doopsgezinden op Tersch.


ANDELE SCHELTES\S. CUP(ERUS)\CUPERUS

Op 16-06-1790 is in Marssum (Menaldumadeel) attestatie verleend om in Knijpe, bij Heerenveen om daar te trouwen, hetgeen volgens attestatie is geschied. Daar klopt dus niets van, want 11 dagen ervoor zijn ze op Terschelling getrouwd. (Dit betreft zijn
2e huwelijk)


TRIENTJE\TRYNTJE JACOBS\JAKOBS

woonpl. Friesland


ANDERS\ANDERIS JANS LORTS

woonpl. West-Tersch. 30-12 (?) wedn.


ANDERS\ANDERIS JANS LORTS

woonpl. West-Tersch. 30-12 (?) wedn.


TRIENTJE\TRYNTJE GABBESZ\GABES

woonpl. West-Tersch.


ANDRIES ANDRIESZ

woonpl. Dantzig


NEEKE andries

get. Atje Jetses


JAN andriesz

get. Reinskjen Jetses


JETSE ANDRIESZ

get. Atje Jetses


JAN CORNELIS\CORNELISZ GROENDIJK

2 SOUR S78


get. Jantien Jacobs


HILTIE\HILTJE ANDRIES

get. Antie Relties