Terschellinger DNA

Notes


NICOLE\NIKELE CLAASZ\KLAAS\KLAASZ

2 SOUR S280


(weesboek 17-10-1747)


MARIJ ARJENS\AARJANS

2 SOUR S3


CLAAS Nicolesz

get. de gr.moeder Trijn Piers


CLAAS Nicolesz

get. de gr.moeder Trijn Piers


AARJEN Nicolesz

get. de gr.moeder Trijn Piers


NICOLE\NIKELE CLAASZ\KLAAS\KLAASZ

2 SOUR S280


(weesboek 17-10-1747)


WIEBREG PIETERS

17-10-1747 (weesboek)


OEGE WILLEMS

Op 11-10-1768 wordt een acte v.boedelscheiding opgemaakt.tussen Oege en Trijntje. Ral, inv.nr. 6988.
Dat klopt dus niet dat Oege opnieuw getrouwd is in 1755 ! Dan betreft het dus 2 verschillende Oege Willems ??Nee, toch waar!
Ie Sml, no 3, 2003, blz.133, art van J.v.Dieren.


OEGE WILLEMS

Op 11-10-1768 wordt een acte v.boedelscheiding opgemaakt.tussen Oege en Trijntje. Ral, inv.nr. 6988.
Dat klopt dus niet dat Oege opnieuw getrouwd is in 1755 ! Dan betreft het dus 2 verschillende Oege Willems ??Nee, toch waar!
Ie Sml, no 3, 2003, blz.133, art van J.v.Dieren.


JANTIEN\JANTJE DOUWES

1 _AKAN waarschijnlijk !
2 SOUR S145


Pieter en Jantien maken een testament. RAL, inv. nr. 6987, dd 02-03-1745.


PIETER\PITER ARJENS\ARJENSZ

Pieter en Grietje maken op 02.03.1745 hun testament. Schepenacte RAL. 6987.
Acte v. voogdij over de kinderen dd. ?, (datum tussen 05-10-1754 en 22-03-1755) Ral, inv.nr. 6988.
En op 13-04-1745 gaan Pieter en Neeltje Reinders een overeenkomst (levensonderhoud?) aan met Janke Doekes te Formerum.
De vader van Pieter zou Aarjan Pietersz, genoemd in Coop-en Transportbrieven van 20-04-1677, 10-02-1686 en 30-12-1692
kunnen zijn RAL, 4799/4
Jantje hertrouwt in 1755 met Oege Willems van Midsland


JANTIEN\JANTJE DOUWES

1 _AKAN waarschijnlijk !
2 SOUR S145


Pieter en Jantien maken een testament. RAL, inv. nr. 6987, dd 02-03-1745.


VOLKERT Oenesz SPANJERT

get. Albert Cornelis(=#154), Barber Volkerts(=#155)


VOLKERT Oenesz SPANJERT

get. Albert Cornelis(=#154), Barber Volkerts(=#155)


OENE FOLKERTS\VOLKERTS BOON

2 SOUR S45


get. de vader, Atje Oenes(=#6449) woonpl. Midsland


GEERTJE Wietses BOON

get. Oene Volkerts(=#6018), Geertje Wietses(=#6019)