Terschellinger DNA

Notes


KLAAS JANSZ van der BORGH

Bron overl: zie de Miedbr. maart 1973, blz 2. In de 10 jrge tafels der overledenen in de Burg st. Komen echter 4 x de naam van Kl J v.d. Borgh voor die tussen 1851 1n 1855 overleden zijn. Ik zal de actes nog na moeten zoeken om meer te weten


RIMKJE Oepkes REUS

In de Miedbrenger van Maart 1976 blz7 staat dat ze begraven ligt in regel 10a, rij 1/2.


MARIJ Ones BAKKER

get. Antje Wietses(=#2353)


MARIJ Ones BAKKER

get. Antje Wietses(=#2353)


MARIJ Ones BAKKER

get. Antje Wietses(=#2353)


JURJAN\JURJEN Folkertsz\Volkertsz ZWAAL

2 SOUR S7


get. de vader, de gr.moeder Antje Boers(=#517)


JANKE Ottes\Ottos van MARLE

2 SOUR S7


get. de vader


JOHANNES PETRUS CATOUW

get. de vader


PAULUS* BARTELS\BARTELSZ BIEMAN\ BIMAN

woonpl. West-Tersch. wedn. Woonde na 1753 in de Torenstraat no.11 en verkocht dit aan Jacob
Reijnders Sluijk in1786. Zie Sml. no 1, 1998, blz10.
Is Paulus een zoon van Paulus Christiaansz ? Bartels-Biman ? Bij de Bimans komt de naam Paulus nogal voor.Zie
bij Anna Biman
Huw. gevonden in Harlingen. zie S.m.l 1983, blz 91


TRIJNTJE Paulus BIMAN

get. de meu Trijntje Jochums(=#5353)


ANNA Paulus BIMAN

get. de meu Trijntje Jochums(=#5353)


ADRIANUS Paulusz BIMAN

get. de moeij Trijntje Jochems(=#5353)


PAULUS* BARTELS\BARTELSZ BIEMAN\ BIMAN

woonpl. West-Tersch. wedn. Woonde na 1753 in de Torenstraat no.11 en verkocht dit aan Jacob
Reijnders Sluijk in1786. Zie Sml. no 1, 1998, blz10.
Is Paulus een zoon van Paulus Christiaansz ? Bartels-Biman ? Bij de Bimans komt de naam Paulus nogal voor.Zie
bij Anna Biman
Huw. gevonden in Harlingen. zie S.m.l 1983, blz 91


GRIETJE ANNES

woonpl. West-Tersch.


PAULUS CLAASZ\KLAAS (PALS)

2 SOUR S281


woonpl. Striep testament 01-06-1753 6950 . In 1772 opnieuw een testament , nu in West-Tersch.
Zie voorgeschiedenis huis in Serijp bij Teuntje Tijs (#17128) en bij (#17127 en bij # 17126)


ANTIE\ANTJE (LEENDERTS?) KEIJMPES\KEIMPES

2 SOUR S281


afkomstig uit Makkum woonpl. Striep