Terschellinger DNA

Notes


PAULUS JANS\JANSZ

2 SOUR S8


01-03-1741 (weesboek) Hertrouwd. In het weesboek liet hij het erfdeel voor zijn zoon Jan Paulus vastleggen. Dat bestond uit een land "de Miede" bij de vogelkooi van Rotgans en een stuk land "de Kafer" bij Hee. en verder nog fl 130,-- in een huis en een schuur in de Wester Buuren. Zie J.v. Dieren in Sml maart 2004, blz24.
Paulus Jansz liet al vroeg wat van zich merken: Coopbrief dd.29-01-1724, Ral 4801/4


MARIJ ALBERDS\ALBERTS

2 SOUR S8


01-03-1741 (weesboek)


GRIETJE Paulus

get. de moeij Iemk Jans


PAULUS REINDERS\REYNDERS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. wedn.


DOROTEA\DOROTHEA STOFFELS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.


REINDER\REIJNDER Paulusz

2 SOUR S7


get. de vader


NEEKE\NEELTJE Paulus

2 SOUR S7


get. Martjen Simens


TIETJE\TIETJEN\T. SIBRANDS\SIEBRANDS

T. = TIJTJEN


JAPKE Philippus

get. Pietie Sibrands(=#5059)


TIJS Philippusz\Phillipusz EWOUD

get. Arend Pieters, Lobbrig Tijs


HITTJE Willems BAKKER

get. de vader


TIJS Philippusz\Phillipusz EWOUD

get. Arend Pieters, Lobbrig Tijs


ANNE Piers DYKSTRA

get. de vader, tittjen Wijbrands Meijer


CHRISTINA ALEGONDA Piers DYKSTRA

get. de vader, Tittjen Wijbrands Meijer


CHRISTINA\STIJNTJE Piers DYKSTRA

get. de moeij Tittje Slinder


ANTJE Piers DYKSTRA

get. Truijtje Wijbrands