Terschellinger DNA

Notes


PIETER SIEBES ROTGANS

Pieter koopt een huis in West. Ral, 4809/4, dd.21-01-1738


GEERTJEN Piers Wijngaard

Zij was het die het huis op de hoek van de Molenstraat/W.Barentszstraat in 1760 verkocht aan Jan Foppesz, ook een doopsgezinde Schipper. (# 17629


Klaas Cornelis Zwaan

(Doopsgez) schipper, Hij was de zoon van Cornelis Gerkes Bakker! bron: D.Bos in de Miedbringer no 64, blz 9.


GEERTJEN Piers Wijngaard

Zij was het die het huis op de hoek van de Molenstraat/W.Barentszstraat in 1760 verkocht aan Jan Foppesz, ook een doopsgezinde Schipper. (# 17629


PIERRE ESCHAUZIER

In het archief van de Ned. Gen, Vereniging te Naarden ( thans in Weesp) is een volledige genealogie van de fam. Eschauzier
te vinden.
Hij was Chef de Bureau van het bestuur van het Departement Maasland Hij werd in 1809 uit een groot aantal gegagdigden gekozen als Hoofdstrandvonder op Terschelling (Lutinegoud rage). En kreeg daardoor veel te maken met de pogingen het goud van de Lutine te bergen. Aanvankelijk als "maire", werd hij in 1813 als burgemeester benoemd.
Na zijn dood in1837 werd burgemeester A.Swaan zijn opvolger.


JEAN PIERRE BRAND ESCHAUZIER

In 1857 kreeg Jean Pierre, die toen in Kampen woonde, bericht van dhr. Reedeker van Terschelling, dat er weer hoop was over de ligplaats van de Lutine. Zie het boek "de Lutine" van Bert Huiskes en Gerald de Weerdt, blz 105.


JEAN JAQUES CORNEILLE TJEBBE ESCHAUZIER

get. Jean Jaques Corneille Eschauzier, Antje Wulp(=#4141), Tjebbe Swart


PIETER HELWIG\HOLLEWIG

woonpl. Dantzig


ANTJE ADRIAANS

wed. woonpl. West-Tersch.


PIETER DOUWES ROOS

2 SOUR S84


woonpl. West-Tersch.


DIEUWER CORNELIS ROTGANS

Dochter van Corn.Wijbr. Rotgans ??


GIJSJEN Pieters ROOS

Ongehuwd.