Terschellinger DNA

Notes


PIETER\PITER ARJENS\ARJENSZ

Pieter en Grietje maken op 02.03.1745 hun testament. Schepenacte RAL. 6987.
Acte v. voogdij over de kinderen dd. ?, (datum tussen 05-10-1754 en 22-03-1755) Ral, inv.nr. 6988.
En op 13-04-1745 gaan Pieter en Neeltje Reinders een overeenkomst (levensonderhoud?) aan met Janke Doekes te Formerum.
De vader van Pieter zou Aarjan Pietersz, genoemd in Coop-en Transportbrieven van 20-04-1677, 10-02-1686 en 30-12-1692
kunnen zijn RAL, 4799/4
Jantje hertrouwt in 1755 met Oege Willems van Midsland


AARJAN PIETERSZ

Deze Aarjan Pietersz woonde in Landerum. Zie Reg.v.Vord. inv nr. 55, fiche nr. 120-2, dd. 23-02-1677.
Hij was al eerder getrouwd geweest voor hij met Trijntje Jacobs trouwde. Het huis op Kinnum nr 187 (nu 1A) was van Trijntjes vader, Jacob Cornelis , die er in 1685 vermoedelijk nog in woonde, geweest. Hij had in 1717 de achternaam Oudbier en kreeg toestemming een vogelkooi te stichten op de Kinnemer Koelanden bij de Hobbrewielen. Adriaan verkocht , met zijn zoon, deze kooi voor 1100 gld. aan Aagt Pieters, wed. v. Pieter Teunis Cupido


TRIJNTJE ARJENS

Trijntje kreeg van haar stiefmoeder Trijntje Jacobs als legaat de kleren van Trijntje in 1730.


PIETER CLAASZ

Er wordt in 1694 nog een Pieter Claasz in West genoemd die schoenmaker was. Bron: Registers van Vord. Ral, 6944


JELLE Reijndersz GROENDIJK

get. de vader, Martje Jans(=#5275)


ANTJE Pieters BOS

get. de vader, Antje Cornelis(=#2974)


PIETER CORNELISZ

Vermoedelijk was het deze Pieter Cornelisz die in 1753 regerend schepen was om Oost. Samen met Cornelis Jacobs Schaap.


DIRK Pietersz WIKKES

get. de moeij Neeltje Jans Pronker(=#2488)