Terschellinger DNA

Notes


PIETER DIRKS\DIRKSZ de VRIES

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.
Beide Trijntje Hendriksen zijn dezelfde: No 1 geeft de link aan naar haar partner, no 2 de link naar haar ouders.


TRIENTJE\TRIJNTJE\TRYNTJE HENDRIKS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. Doop.get. gr.moeder Maaijke Mozes


NEELTJE Pieters de VRIES

get. de moeij (v.d. vader) Hijlkjen Lammerts


DIRK Pietersz de VRIES\Pagter)

2 SOUR S7


get. Hijlkjen Lammerts


PIETER EELTJES

19-11-1737 (weesboek)


RELTIE\RELTJE TJERKS\TJERKSZ

get. Feike Reins, Claaske Reins


TEETSKE\TJAAITSKE\TJAIJTSKE PIETERS

get. de vader, Klaaske Gossens


PIETER Reltjesz

get. Pieter Feijkes de Jong(=#6259), Marij Frans(=#2631)


ESTHER Pieters

get. de vader


EELKJEN\EELTJE Pieters

get. de ouders


FOPPE Pietersz

get. de vader


EELKE Pieters

get. de vader


DIRK PIETERSZ FOPPES

Dirk volgde zijn vader in 1725 op als schipper van De Oude Star. In 1736 kocht hij het huis van zijn grootvader in de Torenstraat.
Dat was het 1e huis rechts vanaf de Brandaris.


PIETER GERRITS (Cornelis) ROTGANS

woonpl. Kl. Buren
Volgens Not. acte no 59/774 overlijdens verklaring opgemaakt op 01-10-1837.
Volgens het Stryper Graavboek is Pieter Gerrits Rotgans daar begraven op 02-11-1841


GERRIT Wijbrands ROTGANS

Dit echtpaar is hetzelfde als # 3116 X #3117.
Gerrids vader stelt voogden aan voor zijn overleden zoon Gerrid in 1781. Dat zijn de ooms, Pieter en Cornelis van de kinderen ( die ooms wonen op West) en Tjaard Wortel van Hee.