Terschellinger DNA

Notes


NEELTJE Pieters BAKKER

get. de vader, Neeltje Annes(=#540)


FEIKE Pietersz

get. de gr.moeder Abbe Feijkes


AREND Pietersz

get. Neeltje Arents(=#96),(dochter van Arent Ruurts(=#94))


PIETJE Pieters

get. de vader, Abbe Feikes


HILTJE Pieters

get. de vader, Marij Jans


ARENT Pietersz

get. Rink Arents


PIETER JANS PUIT

Huw in Harlingen gevonden. Bleek op Terschelling onder de achternaam Bul te zijn ingeschreven


CORNELIS Pietersz BUL

get. Age Siebes(=#105), Reijnsie Cornelis Bos(=#106)


PIETER JANS\JANSZ KATER

Niet te plaatsen: Pieter Cornelisz Kater, genoemdin een Coop-en Transportacte van 10-06-1693, RAL, inv.nr 4800/8


ANTJE* JANS WOLF

Vermoelijk dezelfde Antje als ANTIE* Jans de WOLF


JAN Pietersz KATER

get. Claaske Pieters(=#5538)


MARIJ Pieters KATER

get. de vader


CORNELIS Pietersz KATER

get. Klaaske Pieters(=#5538)


NEELTJEN Pieters KATER

get. Klaaske Pieters(=#5538)


BATJE Pieters KATER

get. de vader, Klaaske Pieters(=#5538)


CNILLIS Pietersz KATER

get. Klaaske Pieters(=#5538)


PIETER JANSZ KOSKE

jm. woonpl. West-Tersch.


TRIENTJE\TRIJNTJE JANS

jd. woonpl. West-Tersch.