Terschellinger DNA

Notes


PIETER LEENDERTS\LEENDERTSZ

Hij was in 1762 , samen met Ruurd Arendsz regerend schepen van Oost Terschelling


LAAS Pieters

get. de vader, de gr.moeder Vrouwtje Everts


PIJTJE Pieters

get. de vader, Neeke Leenderts(=#6193)


MARTEN Pietersz de VRIES

get. de vader, Trijntje Willems Ree(=#5322)


CORNELIS Pietersz SCHROOR

get. Trijntje Andries Bloem(=#442) Zijn achternaam komt 3x voor als Schroor en 1x als Schroo voor in de Burg St.


MEINDERT\MIJNDERT Pietersz SCHROOR

2 SOUR S95


get. de gr.moeder Trijntje Anderis Kraasma(=#1358)


HIELKJE\HIELKJEN Teunis\Theunis de VRIES

2 SOUR S7


get. de vader, de moeij Imkje Douwes(=#2373)


PIETER Sibrandsz de GRAAF

2 SOUR S7


get. Grietje Willems(=#5110)


CORNELIA Pieters SCHROO(R)

2 SOUR S95


get. Maartje Willems Ree(=#2923)


HENDRIK Pietersz SCHROOR

get. de vader, de gr.moeder Trijntje Andries(=#1358)


JANTJE\JANTJEN Sibrands de GRAAF

2 SOUR S7


get. Dieuwer Haantjes(=#4227)


PIETER Pietersz SCHROOR

get. de vader