Terschellinger DNA

Notes


ANDRIES\ANDRIS CORNELIS\CORNELISZ BOS

2 SOUR S23


woonpl. Midsland get. de vader, Jantjen Gauwes (=#434)
Begin 1800 werd de boerderij Landerum 22 bewoond door Andries Cornelis Bos en Marie Rotgans Hun dochter Reijnsje trouwde op 30-05-1851 met Willem Cornelis Smit van de zuidkant van Formerum (nu nr 6). 10 jaar later overleed Willem en Reijnsje hertrouwde met Rijnder Jorts Smit . De oudste zoon uit dit 2e huw. Jort, nam de boerderij over en was in 1896 éé der oproichters van de zuivelfabriek "de Toekomst" in Formerum. Hij trode met Trijntje Buren op 27-04-1894. Na 4 jaar overlijdt Jort


ANDRIES\ANDRIS CORNELIS\CORNELISZ BOS

2 SOUR S23


woonpl. Midsland get. de vader, Jantjen Gauwes (=#434)
Begin 1800 werd de boerderij Landerum 22 bewoond door Andries Cornelis Bos en Marie Rotgans Hun dochter Reijnsje trouwde op 30-05-1851 met Willem Cornelis Smit van de zuidkant van Formerum (nu nr 6). 10 jaar later overleed Willem en Reijnsje hertrouwde met Rijnder Jorts Smit . De oudste zoon uit dit 2e huw. Jort, nam de boerderij over en was in 1896 éé der oproichters van de zuivelfabriek "de Toekomst" in Formerum. Hij trode met Trijntje Buren op 27-04-1894. Na 4 jaar overlijdt Jort


NEEKE JACOBS SCHAAP

In 1854, toen ze al 26 jaar weduwe was van Dirk Gerrits Lieuwen, liet Neeke een nieuw huisbouwen op Baaiduinen no 15 en al snel ging het toen over in eigedom van haar dochter Japke, getrouwd met Hendrik Naber. Japke overleed en Hendrik hertrouwde met Antje Groot in 1856. 10 jaar later vertrokken ze naar het Bildt en daar werd Hendrik akkerbouwer. Na hen stond het huis op Baaiduinen op naam van de weduwe Jan de Vries, Gossen Rijkeboer en vervolgens Jan J. Lieuwen. Deze had een bakkerij in dit pand. Daarna kwam het huis in bezit van o.a. Piet Swart, Kees de Grand en Fetze Krakau. Bron: Teunis Schol in
Sml, dec. 2002, blz. 198.


CORNELIS DANIELS BOS\BUSCH

2 SOUR S33


get. Japke Cornelis hervormd woonpl. Midsland
Cornelis en Neeke maken een testament. RAL, inv. nr. 6989. dd. 12-11-1783.
Cornelis was burg.mr. van Oosterend. En was eigenaar in 1786 van de meelmolen op Oost Terschelling, samen met Jan Tijsz Wulp.


NEEKE\NEELTJE\NEELTIE ANDRIES

2 SOUR S33


get. Claaske Reins hervormd woonpl. Midsland


CORNELIS Andriesz\Andrisz BOS

get. de vader, Jaapje Bos


MARTJEN cornelisz KOOIJMAN

get. de vader, Anne Willems


ANDRIES CORNELIS\CORNELISZ

2 SOUR S33


Vermoedelijk is het deze Andries Cornelis die genoemd wordt als handelaar en Commandeur op Straat Davis.


ANDRIES CORNELIS\CORNELISZ

2 SOUR S33


Vermoedelijk is het deze Andries Cornelis die genoemd wordt als handelaar en Commandeur op Straat Davis.


JANTIEN\JANTJE GAAUWES\GAUWES

2 SOUR S33


GAUWE andriesz

get. Claaske Reins


JAN IEMKES\IEMKESZ KOOIJMAN

2 SOUR S33


get. Marij Tjeerds (hsv. Thijs Jelmerse) hervormd
Jan was landbouwer in Oosterend.


NEEKE\NEELTJE\NEELTIE ANDRIES

2 SOUR S33


get. Claaske Reins hervormd woonpl. Midsland


JORRIT jansz KOOIJMAN

get. de vader


ANDRIES CORNELIS\CORNELISZ BLOEM

11-9 get. de moeder ; woonpl. Midsland .


TRIENTJE\TRIJNTJE BASTIAANS de VRIES

get. de vader
Begraafdatum in het "Graav-boek" van Stryper kerkhof staat 12-10-1813


CORNELIS Andriesz BLOEM\BLOM

get. Anna Geertruij Bok


HENDRIK Andriesz BLOEM\BLOM

get. Neeltje Cornelis Bloem


CORNELIS HEERTIES\H. BLOEM\BLOM

2 SOUR S87


H. = HEERTIESZ/HEERTJES woonpl. West-Tersch./Oost-Tersch.


TRIENTJE\TRIJNTJE\T. ANDRIES KRAASMA

2 SOUR S88


T. = TRYNTIE afkomstig uit Bolsward woonpl. Oost Tersch./West-Tersch. testament 05061789 6989


NEEKE Cornelis BLOEM\BLOM

get. Marij Pieters