Terschellinger DNA

Notes


HEERTJEN Pietersz SCHROOR

get. de vader


PIETER PIETERS\PIETERSZ CUPIDO

get. de vader . Via Pieters 2e vrouw Jantje Reijnders, Ynk Claas, dochter van het huis Kinnum nr 188. is hij eigenaar van dat huis geworden. En nu staan op deze plek 2 huizen.


JANTJEN Reinders\Reijnders

get. de vader


INT Pieters CUPIDO

get. de vader, Inne Klaas Int was genoemd naar haar grootmoeder Ynk en werd ook Inne genoemd


PIETER Pietersz CUPIDO

get. Pieter Willems Cupido, Trijntje Sipkes


AALTJE Pieters CUPIDO

get. Neeke Arjens(=#1774)


PIETER PIETERS CUPIDO

Woonde in Striep. Vertrok in 1869 naar Noord Amerika. S.m.l.1991, no 3, blz 172.


PIETER Pietersz PIE

get. Hieke Cornelis(=#4978)


JETSKE Pieters LAPKE\PIE

2 SOUR S84


get. de moeij Neeke Pieters(=#5860). In een acte van Not. Brandenburg staat dat Jetske daarin staat als Jetske Pieters (Buijs)


CORNELIS Willemsz SWART

get. de vader


JETSKE Pieters LAPKE\PIE

2 SOUR S84


get. de moeij Neeke Pieters(=#5860). In een acte van Not. Brandenburg staat dat Jetske daarin staat als Jetske Pieters (Buijs)