Terschellinger DNA

Notes


WIBE\WIEBE PIETERS TOP

get. Lijsbet Douwes wedn. woonpl. West-Tersch.


KLAAS Pietersz TOP

get. de moeij Liesbet
Klaas was getrouwd in ca 1720 met Mary Hendricks, kregen drie kinderen en Klaas was als Commandeur in 1730 met een zeer rijke buit terug gekomen in Amsterdam. Zijn reders schonken hem een prachtige zilveren beker voor deze prestatie. Kort daarop
overleed Mary Hendricks. en Klaas trouwde in 1731 opnieuw. Die beker is teru gevonden in in een museum in America en staat
afgebeeld in It Baeken, 1977, blz 20-34, met alle bijzonderheden er om heen.Zie ook art. van P.Dekker in It Beaken 1975, nr 3.
Hij bezat 2 huizen in de Torenstraat op West. het noordelijkste huis grensde aan de tuin van het raadhuis en werd in 1732 door Alof Cornelisz gekocht van de erven Claas Top en Marij Hendriks.
Het andere huis bewoonde hij zelf, in 1735 was het in bezit van zijn erven. In 1770 kocht Neke Pieters, wed.v. Rommert Aaltjes


PIETER WIJBRANDS ROTGANS

2 SOUR S25


woonpl. West-Tersch.


WIJBRAND\WYBRAND PIETERS ROTGANS

2 SOUR S219


woonpl. West-Tersch.


PIETER WIJBRANDS ROTGANS

Ongehuwd.


PIETER ADRIAANS ZUIDMULDER

Bij zijn huw. wordt zijn vader niet genoemd!.


WIETSKE\WITSKE Pieters de BEER

2 SOUR S7


get. Neeltje Pieters Pie(=#6484), Neeltje Sjoerds


OEPKE Popsz\Popkesz BAKKER

get. de moeij Trijn Volkerts(=#2395)