Terschellinger DNA

Notes


POP Popsz

get. de vader, Dirkjen Poppes


ANDRIES Paulus WINDER\WINTER

2 SOUR S7


get. de moeij Lijsbeth Anderis(=#1532)


SJOERD SIESES van der ZEE

2 SOUR S37


afkomstig uit Joure


TREIJNTJE\TRIJNTJE POULUS WINDER\WINTER

2 SOUR S112


get. de vader


PYTTER Harmens BOON

Pieter had het huis Torenstraat 20 van zijn vader geerfd. Toen hij was overleden,verkocht zijn weduwe het huis aan Willem Sijbrands