Terschellinger DNA

Notes


PIETER\PYTTER JACOBS\JAPIKS COOP\KOOP

Hij wordt genoemd in transp. actes RAL, inv.nrs.4809/3 dd 3/2/1703, 31/11707, 1/11/1719, 20/12/1721 en onder 4793/1 dd. ?/?/1707, 26/1/1712(genoemd als intredende burgemeester) en 06/12/1719. Verder staat hij in de schepenrol van 30-9ber-1707.
In 1693 en 1694 wordt hij in de oud Recht Arch (Ral, 6936) als schepen genoemd


PIETER\PYTTER JACOBS\JAPIKS COOP\KOOP

Hij wordt genoemd in transp. actes RAL, inv.nrs.4809/3 dd 3/2/1703, 31/11707, 1/11/1719, 20/12/1721 en onder 4793/1 dd. ?/?/1707, 26/1/1712(genoemd als intredende burgemeester) en 06/12/1719. Verder staat hij in de schepenrol van 30-9ber-1707.
In 1693 en 1694 wordt hij in de oud Recht Arch (Ral, 6936) als schepen genoemd


LIJSBETH PIETERS COOP\KOOP

get. de vader


JACOB (JOCHEMS ) KOOP

Het bestaan van 3 personen met de achternaam Koop en het patroniem Jacobs, omstreeks dezelfde tijd levend, is de bron die het bestaan van een Jacob Koop rechtvaardigt. Broer van Eelke,Jan en Thomas Koop?


REIJER HARMENSZ BOON

woonpl. Texel