Terschellinger DNA

Notes


REIJER* SJOERDS ROODE

2 SOUR S7


jm. woonpl. West-Tersch. wedn.


JANKE\JANTJE TEENS

jd. get. de moeij Marij Alberts(=#6064)


REIJER* SJOERDS ROODE

2 SOUR S7


jm. woonpl. West-Tersch. wedn.


ANTJE ANDERIES\ANDERIS\ANDRIES

woonpl. West-Tersch.


CORNELISJEN Reijers\Reyers

get. de moeij Neeltjen Pieters


CLASJEN Reijers\Reyers

get. de moeij Japke Sipkes(=#2193)


REIJER* SJOERDS ROODE

2 SOUR S7


jm. woonpl. West-Tersch. wedn.


TRIJNTJE JANS\JANZ KOSKE

woonpl. West-Tersch.


CORNELISJEN\KNELISJE Reijers\Reyers RODA

get. Neeltje Pieters


NEELTJE Reijers\Reyers RODA

get. de vader, Neeltje Pieters


JAN Reijersz\Reyersz RODA

get. de vader


JAPKE Reijns VOS \ de ZEEUW

get. de vader, Jantien Reltjes(=#3271) Na 1811 de Zeeuw


REIJNDER HESSELS BEL

2 SOUR S295


woonpl. Hoorn


HESSEL REIJNDERS BEL

2 SOUR S69


get. Marij Cornelis Kolle


REIJNDER\REIJNDERT JANS\JANSZ GROENDIJK

2 SOUR S79


woonpl. Midsland


CORNELIA RUDOLPHUS BOEKHOUT

2 SOUR S79