Terschellinger DNA

Notes


REIJNDERT\REYNDER JANS\J. GROENDIJK\G.

2 SOUR S7


jm. woonpl. West-Tersch. J. = JANZEN G. = GROENDYK


ANTJE LIEBBES\LUBS

2 SOUR S7


jd. woonpl. West-Tersch.


CORNELIS Reijndertsz\R. GROENDIJK\G.

R. = Reyndersz G. = GROENDYK get. de gr.vader Jan Reinders Groendijk


CORNELIA Reijnderts\R. GROENDIJK\G.

R. = Reynders G. = GROENDYK get. de gr.vader Jan Reinders Groendijk


CORNELIS Reijndertsz\R. GROENDIJK\G.

R. = Reyndersz G. = GROENDYK get. Trijntje Cornelis Tromp(=#1579)


ANTJE Reijnderts\R. GROENDIJK\G.

R. = Reynders G. = GROENDYK get. Trijntje Cornelis Tromp(=#1579)


LUB Reijndertsz\R. GROENDIJK\G.

R. = Reyndersz G. = GROENDYK get. de moeij Trijntje Jans Groendijk(=#3231)


REINDER JOHANNES

Reinder kocht in 1719 het huis Seerijp no 6 van Fettje Douwes, wed van Hendrik Timons Eijs. Dit huis werd weer door zijn weduwe verkocht in 1741 aan Commandeur Cornelis Corn. Groendijk, Bron: J.v. Dieren, zie S.m.l. juni 2002, blz 83.


TRIENTJE\TRIJNTIE\TRIJNTJE FREERKS

woonpl. Appingedam


JOHANNES Reindersz

get. Marij Lieuwes


ANE Reinsz SWAAL \ ZWAAL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jacobs Boers(=#517)


TEEKELE Reins SWAAL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jacobs Boer(=#517)
Er moet ook een Ane Teekeles Zwaal geboren zijn, die later in Dokkum op 23-05-1873 trouwde met Rinske Faber .


TEEKELE Reins SWAAL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Jacobs Boer(=#517)
Er moet ook een Ane Teekeles Zwaal geboren zijn, die later in Dokkum op 23-05-1873 trouwde met Rinske Faber .


GERRIT Reins SWAAL

2 SOUR S7


get. de vader, de moei Trijntje Anes Zwaal(=#522)