Terschellinger DNA

Notes


OENE Reltjesz

get. de gr.moeder


KLAASKE GOSSENS\GOSSES

Ruurd en Klaaske maken een testament op17-01-1766 te Lies. RAL, inv.nr. 6988.


TJAITSKE Reurds\Ruurds

get. Neeke Gossens


GRIETJE Reijntjes\Reyns\Reyntjes de JONG

get. Lijsbet Douwes


REYN TYSSEN

In een Coop-en Transportbrief van 01-05-1707 staat Trijntje Jacobs als weduwe genoteerd.


REIN\REIJN\REIJNTJE\REYN\R. WILLEMS REE

2 SOUR S119


jm. woonpl. West-Tersch. R. = RIJN/RYNTJE get. de gr.moeder Maamke stevens(=#6224) testament 11-11-1811 6961


NEELTJE DOUWES BRUIN

2 SOUR S119


woonpl. West-Tersch.


WILLEM Reynsz\Rijnsz\Ryntjesz REE

2 SOUR S7


get. de vader


JANTJEN Reyns\Rijns\Ryntjes REE

get. de vader