Terschellinger DNA

Notes


ROELOF ARJENSZ KROMHOUT

Roelof kocht in 1733 het huis Lange Buuren 27-198. In 1750 was dit in het bezit gekomen van Broer Fongers. Zie J.v.Dieren in Sml juni 2001. blz 81. Voor 1733 was het huis van Jan Gauwes Buijs.


GEERTJE\GEERTJEN Roelofs

2 SOUR S7


get. de vader, Antje Theunis(=#2368)


ROELOF EVOUTS\EWOUDS

Roelof Ewouts koopt in 1724 de vogelkooi ten N. van Midsland. 20 jaar later wordt hij ook Roelof Kooijman genoemd
Zie bij doop van Aagt Frieskes: als doopgetuige wordt genoemd: Janke Huberts, huisvrouw van Roelof Kooijman !
(S.m.l.1991, no2, blz 82.) Zie doopboek Hoorn.


OKKE SIJBRANDS

02-06-1730 veroordeeld wegens schelden en plukharen
Genoemd in Coopbrief dd.15-02-1728, Ral 4801/4.


ANTJE PIEBES

2 SOUR S304


11-05-1735 (weesboek) In 1748 woont Antje Piebes in de Torenstraat nr 21 en dan is ze weduwe. en houdt er een winkeltje op na. Zie A.J.Zwaal in Sml juni 1998, blz 68.