Terschellinger DNA

Notes


BASTIAAN JANS\JANSZ de VRIES

2 SOUR S35


Bastiaan Jansz, samen met erven Neeltje Klaas, eigenaar van dubbel woonhuis no165, dat bij de grote brand van Midsland
op 29.04.1782, geheel afbrandde.
Op 09-02-1782 maakt Bastiaan met Neeke Stoffels een testament. Ral, inv. nr. 6989.


GOSSEN TJAARDS\TJAARDSZ WORTEL

woonpl. Hee/van de Kleine Buren Hij werd gedood door een stier. Stierhouder W.P. Rotgans, wonend in West, was nalatig; hij had de stier met de poten kruiselings moeten vastbinden!


TRIJNTJE ANDRIES BLOEM\BLOM

get. Trijntje Sjoerds, Johanna Geertruij de Bok woonpl. Midsland


JAPKE Gossens WORTEL

get. Leendert Tijsen Pals, Klaske Tjaards Wortel


CORNELIS GOSSENS WORTEL

In het "Graav-boek" van het Stryper kerkhof staat: ...1-16-07.


KLAAS Gerritsz ROTGANS

Klaas was in 1812 eigenaar van het huis op Hee no 3 (tegenw. nummering) Hij overleed in 1848 en in 1850 stond het op naam van Cornelis Gossen Rijkeboer en Martje Cupido Zie aldaar ( # 3137) Bron: Teunis Schol in Sml, juni 2002, blz 69.


MARTJEN Andries BLOEM\BLOM

get. Trijntje Sjoerds, Johanna Geertruij de Bok


TETTJE Andries BLOEM\BLOM

get. Neeltjen Cornelis Bloem


TETTJE Andries BLOEM\BLOM

get. Neeltjen Cornelis Bloem


CORNELIS Andriesz BLOEM\BLOM

get. Trijntje Andries Bloem . Hun zoon Andries verdronk op zee in 1851. Cornelis en Trijntje woonden op Striep no 7 (telling 1850)
Da de familie Bloem werd zeeman Gerrit Ruijg de eigenaar van dat huis.


ANDRIES CORNELIS BLOEM

Andries was een appeldief. Alle appels uit dominees tuin waren gepikt en dominee ontdekte de ware dader. Zie de brief van
de dominee aan de Burgemeester van Terschelling, dd 22-09-1845. S.m.l.1986, blz 123.


TEUNIS Andriesz BLOM\ BLOEM

get. Trijntje Andries Bloem. Het is ook mogelijk dat Teunis slechts 1 x getrouwd was met zowel Antje als Anne. Er is onduidelijkheid over de naam: Teunis is getrouwd met Antje volgens de kerkboeken en met Anne in een notaris acte van Notaris Redeker no 44-676.


ANTJE WIJBRANDS BAKKER

Mogelijk dezelfde Antje als #7047. Dan zou dit haar 2e huw zijn.


TEUNIS Andriesz BLOM\ BLOEM

get. Trijntje Andries Bloem. Het is ook mogelijk dat Teunis slechts 1 x getrouwd was met zowel Antje als Anne. Er is onduidelijkheid over de naam: Teunis is getrouwd met Antje volgens de kerkboeken en met Anne in een notaris acte van Notaris Redeker no 44-676.


ANNE WIJBRANDS BAKKER

get. Ane Hendriks(=#504), Anne Willems(=#505)


ANDRIES GERRITS

1 _AKAN "Vadertje"


KLAASJE\KLAASJEN HENDRIKS HOGENDIJK\H...

H... = HOOGENDIJK


GERRIT andriesz

get. Neeke Knol


NELTJE andries

get. Neeke Cornelis


GERRIT andriesz

get. Neeke Cornelis


GRIETJE Andries

get. Neke Cornelis


GERRIT andriesz

get. Neeke Cornelis Knol


KLAASJE\KLASSJEN Andries

get. Neeke Cornelis Knol