Terschellinger DNA

Notes


RUURD COENES\CUNNES\CUNNESZ SWART

2 SOUR S305


woonpl. Formerum


FOK\FOKJE REINDERS\REIJNDERS BEL

2 SOUR S69


FOK\FOKJE REINDERS\REIJNDERS BEL

2 SOUR S69


SIBE AGES BOOT

Zie bij # 18121, zijn vermoedelijke grootvader.


JAPKE ARIENS de GROOT

Bron huw.datum: Oud Recht Arch. Ral, 6988


SIBE TJALLINGS

Een week voor ze wilden trouwen, gingen ze samen naar de dominee in Aalzum (Oostdongeradeel) waar Sieb woonde om eem attestatie briefje te vragen om op Terschelling te kunnen trouwen.Daar woonde zij namelijk. En inderdaad zijn ze daar getrouwd.
Alleen haar naam klopt niet: In Aalzum heette ze Neeltje Gerrits en op Terschelling: Neeltje Cornelis Roos. Zie S.m.l. 1984,
blz 327.


NEELTIEN\N. CORNELIS\KORNELIS ROOS

N. = NEELTJE/NEELTJEN


TJALF Sibesz

get. Emke Cornelis Roos(=#1790)(wed. v. Sijbren Frans=#6935))


ALBERTS Sibesz

get. de vader, Trijntje Cornelis(=#1263)(hsv. v. Cornelis Douwes de Haan(=#1262))