Terschellinger DNA

Notes


HILTJE Sibrands

get. Lobberig Attes(=#4541)(hsv. v. Jan Feijkes(=#4540))


REIJNSJEN\REINSJE Siebes BOOT

get. de vader, Neeke Ages Boot(=#108)


CORNELIS SIEBES ROTGANS

Hij kocht in 1747 een huis aan de W.zijde van de Toornstr. Prijs fl.400,- Hij had al eerder het pand op de hoek Torenstraat/ Jan Joostenglop van Adriaan de Kleijn gekocht op 21-08-1741. Toen hij in Amsterdam in het ruim van zijn eigen schip viel op
30-11-1766 en daaraan overleed, ging dat huis over aan zijn zoon Siebe Corn. Rotgans.


ANTJE TJEBBES

2 SOUR S394


woonpl. West-Tersch. testament 14-06-1741 6948


doodgeboren kind ROTGANS

2 SOUR S315


CARL GOTFRIED LEIZEWITZ

2 SOUR S28


PIETJE\PIETTJE SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28


JACOB FREDERIKS ZOOMER

2 SOUR S28


PIETJE\PIETTJE SIEBES ROTGANS

2 SOUR S28