Terschellinger DNA

Notes


JANTJE\JANTJEN Sibrands de GRAAF

2 SOUR S7


get. Dieuwer Haantjes(=#4227)


CORNELIS Sibrandsz de GRAAF

2 SOUR S7


get. Grietje Willems(=#5110)


SIJBRAND DOUWES STEREL

woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE JANS VOOGD

woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE Sijmens de VRIES

get. de vader, Imkje Douwes(=#2373)


PIETER Sijmensz de VRIES

get. de vader, Imkje Douwes(=#2373)


DOUWE Sikkesz PALS

get. Tijs Douwes, desselvs vrouw


ANTJE Sikkes PALS

get. Cornelis Klaassen Pals(=#868), Grietje Fijkes(=#1646)