Terschellinger DNA

Notes


TETJE Sikkes PALS

get. Jantjen Klaas(=#870)


PIETIE Sikkes

get. Aaltie Cornelis


PIETIE\PIETJE REINDERS

Over haar nagelaten kind is in 1751 een "administrateur" aangesteld. Antje was toen 10 jaar, dus Pietie zal in najaar 1750 over
leden zijn. Ral, inv. nr. 6988, dd. 20-01-1751.


ANTJE* Silties\Siltjes

get. de vader, de gr. Keij Sjoerds (wed. v. Reijnder Biecksz)
Zou dezelfde Antje kunnen zijn als ANTJE* SILTJES


NEEKE Silties\Siltjes

get. Atske Pieters, Willem Pieters (broer v.d. vader)


SIMON JANSZ GALE

woonpl. West-Tersch. jm.


LIESBET\LIJSBETH LEENDERTS

woonpl. West-Tersch. jd.


SIPKE RINSE GROENEWOUD

In her Stryper Graavboek staat dat hij op 29-12-1813 is begraven


SIPKE RINSE GROENEWOUD

In her Stryper Graavboek staat dat hij op 29-12-1813 is begraven