Terschellinger DNA

Notes


BARBER\BERBER TEEKES

get. de vader, Trijntje Arjens


JANTJEN Sipkes

get. Teeke Jetses


TRIJNTJE Sipkes

get. de vader


NEEKE Sipkes

get. Antje Ariens


PIETER Sipkesz\Zipkesz CUPIDO

get. de vader, Martien Pieters(=#580)


FRANS Sjoerdsz SMIT

get. Grietje Binderds(=#838) Zie de opm. bij Jan Tijs Wulp (# 5152) Als Frans dan tenslotte het huis in de Molenstraat 66 geheel in zijn bezit heeft, neemt op 5-11-1783 Mattheus Stam voor 62 gulden over van Frans, die dan in Amsterdam woont.


MARRETJE EEUWES

Wonend in West.


SJOERD DOUWES\DOUWESZ

2 SOUR S145


woonpl. Midsland. Testament 27-01-1773 .Ral.inv.nr.6989
Acte v. voogdij over Grietjen en Hiltje, 24 en 21 jr oud, RAL, inv. nr. 6989, dd. niet genoemd. Zal tussen Juni 1776 en 31-12-1777
geweest zijn.


LIESBET\LIJSBETH HESSELS

2 SOUR S145


Liesbeth vermoedelijk ca 1752 overleden. Voogden aangesteld over minderjarige Trijntje. zie RAL, inv.nr. 6988, dd.eind 1752


TRIJNTJE Sjoerds

get. de vader, Batje Douwes


TRIJNTJE Sjoerds

get. de vader, Batje Douwes
Trijntje betrokken bij een boedelscheiding, met Grietie Hessels,(zr. van haar moeder) en Jan en Jacob Hessels,


ANTJE Sijoerds\Sjoerds van KEULEN

2 SOUR S7


get. de vader