Terschellinger DNA

Notes


HENDRIK SJOERDS van KEULEN

2 SOUR S26


get. de vader


NEELTJE WILLEMS RODA

2 SOUR S109


get. de gr.moeder Neeltje Pieters(=#5860)


ANE Sijoerdsz\Sjoerdsz van KEULEN

get. de vader, Rimkjen Klaas(=#2968)


ANE Sijoerdsz\Sjoerdsz van KEULEN

get. de vader, Rimkjen Klaas(=#2968)


TIJS Sjoerdsz

get. Trijntje Jochems(=#5353)


NEELTJE Sjoerds

get. Sipje Douwes


NEEKE\NEELTJE Sjoerds

get. Neeke Pieters


SJOERD IJMKES\YMKES DEKKER

jm. woonpl. Oosterend


BAARTJE\BATJE\BATTJE DOUWES

jd. woonpl. Oosterend


YMKE Sjoerdsz DEKKER

get. Jan Cornelis Dekker, Japke Jans(=#5572)


KNILLIS Sjoerdsz DEKKER

get. Jan Cornelis, Hiltje Jans(=#1521)


NEEKE Sjoerds DEKKER

get. Claas Cornelis Dekker(=#5571), Japke Jans(=#5572)


STEEVEN\STEVEN TEUNIS\THEUNIS KRUL

2 SOUR S119


jm. woonpl. Penjum