Terschellinger DNA

Notes


STEVEN CORNELIS KOOP

In 1725 kocht ene Steven Cornelis het huis no 7 in de Lange Buren voor 130 gulden van de Burgemeesters van West. Maar er was nog een Steven Cornelis op West: # 1846.


TEEKE Stevens KOOP

get. Neeltje Olverds(=#1604 of #1687)


MAAJKE Stevens KOOP

get. Tjits Klaas


CORNELIS Stevensz KOOP

get. Antje Klaas


SIETSKE Stevens KOOP

get. Antje Klaas


CORNELIS JACOBS KOOP

Cornelis wordt genoemd in een acte van aankoop van een huis. RAL, inv.nr. 4809/2, dd. 20/4/1693.


STEVEN IPESZ

Steven koopt in 1727 van de erven van Neel Dirks, wed. van Cornelis Sijbrandsz het huis Seerijp no 5.
Steven herroept en maakt een nieuw testament voor de schepenbank in najaar 1737 en gaat een levensonderhoud contract aan met Marij Hendriks (# 7857) en Willem Ottes (# 7856). Dwz dat hij zijn hele bezit overdraagt in ruil voor levensonderhoud.
Kijk betreffende het huis verder bij Willem Ottes.Bron: o.a. Jan v. Dieren in Sml juni 2002, blz 84. Zijn doopdatum staat net niet in de doopboeken van West-Tersch. omdat die pas begonnen in 1682. Zijn broer Cornelis staat er net wel in.
In 1733 was Steven weduwnaar en zijn 2 kinderen waren ook al overleden. Zie verder bij Willem Ottes # 7856
In 1736 werd hij nog regerend schepen van O.Tersch. samen met Teeke Dirks, die ik niet thuis kan brengen..


TRIJNTJE TIJMONS

Trijntje Tijmons koopt het huis Molenstraat 75 van de kinderen van wijlen Gerrit Gerrits Rotgans.


ZIEBE Stevensz

get. Grietje Tijmons(=#6292)


ZIEBE Stevensz

get. Grietje Tijmons(=#6292)


REIJNIER Swinksz

get. Vrouw Doeve