Terschellinger DNA

Notes


JAEKJEN Teekes

get. Ytske Jacobs(=#4637)(hsv. van Jan Insz Bonne(=#4636))


JAEKJE Teekes

get. Ytske Jacobs(=#4637)


JACOB Teekesz

get. de vader, Ytske Jacobs(=#4637)


WILLEM OTTES

woonpl. Koudum. Ze trouwden in 1730 in Sloterdijk. Hun dochter Antje ging op Seerijp wonen met haar man Teeke Jans. En deze Teekes blijk de stamvader van alle Burens op Tersch. te zijn. Bron : J.v. Dieren in Sml, juni 2002, blz 85
In 1737 gingen ze een zg. verzorgingsovereenkomst met Steffen Ypes aan: Ze zouden hem zijn jaren, die hij nog te leven had,
verzorgen en Steffen Ypesz schonk hen daarvoor al zijn bezit.


MARIA\MARIJ\MARY HENDRIKS

woonpl. Midsland


TEUNES\TEUNIS KERSJES\K. KLEYN\ KLIJN

K. = KERSSJES


NEELTJE Teunes\Teunis KLEYN\KLIJN

In S.m.l. 1983, blz 237, staat dat ze op 31-07-1795 is geboren.


WIETSKE Matthijs\Yhijs\Tijs WULP

get. de gr.moeder Trijntje Alberts(=#201)