Terschellinger DNA

Notes


PIETER Teunisz BAKKER

get. de moeder, Tuijke Pieters(=#6263)


TEUNIS CORNELIS ROTGANS

2 SOUR S315


woonpl. West-Tersch. Kocht in de Torenstraat een huis van Foppe Siebes Smid. (05-10-1785)
Zie inventarisatie van zijn bezit bij zijn overlijden ivm.successiebelasting: Sml 2000, no 1, blz 47.
In 1809 verkocht hij aan J.Jacobsz te Amsterdam een aakschuit voor 3000 gld.


GRIETJE TEUNIS REUS

2 SOUR S316


get. de gr.moeder Marij Jans woonpl. West-Tersch.


TEUNIS\T. CORNELIS MEIJNDERS\M.

woonpl. Ameland T. = THEUNIS M. = MEINDERTS/MEINDERTSZ woonpl. West-Tersch. wedn.
Hij koopt in 1790 een huis in de Molenstraat 67 van Tjebbe Ysbrands Tjebbes (18263) Zie A.J.Zwaal in Sml dec. 1998, blz 186.


MAAMKE JANS\J. VETSCHOEN

woonpl. West-Tersch.


TEUNIS HAANTJES

2 SOUR S7


jm. woonpl. Vlieland


TRIENTJE\TRIJNTJE HENDERIKS\HENDRIKS

2 SOUR S7


wed. woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE Teunis

2 SOUR S7


get. Witske Jans Bien(=#1593)


WILLEM REIJNS\REYNSZ\R. COMMANDEUR\REE

2 SOUR S347


woonpl. West-Tersch. R. = REYNTJES mennist (Jan Jacobsgezind)


TRIJNTJE TEUNIS

get. de moeij Geertje Reijnders


REIJN Willemsz

get. de oud meu Neeke Klaas(=#1296)


TIEMEN\TIJMEN\TIMEN JUURDS\J. SWART

2 SOUR S7


woonpl. Zoutkamp J. = JUURTS/JUURTSZ jm. Timmen (zo wordt zijn naam ook geschreven), schipper te West Terschelling, was schuldig aan Albert Bolman, koopman te Harlingen, 181 gld en 5 stuivers, geleend om te betalen 1/16 deel in de aak
"de Jonge Meindert". Aflossing 25 gld. per jaar en 6 % rente. De totale aak had een waarde van 2900 gld.


ANTJE TEUNIS\THEUNIS

2 SOUR S7


get. de moeder woonpl. West-Tersch. jd.


SIEUKE\SIEUWKJEN Tiemens SWART

2 SOUR S7


get. de moeij Mintje Teunis(=#4194)


TRIJNTJE Tiemens SWART

2 SOUR S7


get. de moei Mintje Teunis(=#4194)


..... Tiemens SWART

get. moeij Mintje Theunis (=#4194)


ANTJE Tiemens SWART

2 SOUR S7


get. de moeij Mintje Theunis(=#4194)


CORNELIS JANS TOP

Cornelis is gevonden in een schepenacte van 20-03-1709, inv.nr.1;RA 4793. Er is nog een Cornelis Top uit dezelfde tijd nl
Cornelis Cornelis Top (1183) maar die was in 1709 vermoedelijk nog niet eens getrouwd. Ik heb de oudste van de twee voor het meest waarschijnlijke gehouden. Er stond geen patroniem in de acte.