Terschellinger DNA

Notes


WILLEM PIETERS\PIETERSZ CUPIDO

2 SOUR S345


woonpl. Kaart testament 13-06-1791 6958
Hij erft het huis van zijn ouders, volgens het testament van zijn moeder Aagt Pieters dd.01-02-1747. Ral, 6988.
Zijn zoons de meubelen en zijn dochter de kleren en de rest moeten de kinderen maar zelf verdelen, doch ze mogen niets aan hun moeder Martje Stevens geven !
Hoe de naam van de dochter is, is nog onbekend.
Na zijn 2e huw. erfde hij via zijn vrouw een huis op Kaard.


MARTIEN\MARTJE STEVENS

2 SOUR S346


THIJS van ZELDE

wedn. woonpl. West-Tersch.


ANTJE JONKER

jd. woonpl. Groet


PIETER* Thijsz

get. Sjoeke Pieters
Mogelijk dezelfde Pieter als PIETER* TIJSZ


THIJS\TIJS JELMERS\JELMERSZ

2 SOUR S200


woonpl. Formerum . In 1775 burgemeester van Oost Tersch.


MARIA\MARIJ TJEERDS MIER

2 SOUR S200


woonpl. Formerum


CORNELIS Thijs

get. de vader, Grietie Tjeerds(=#3712)


RUURD Thijs

get. de vader, Grietie Tjeerds(3712)


JELMER TIJS

Zijn vader wordt genoemd in de Oud Recht. Arch, Ral, 6935, in 1687 met zijn vrouw Reijmi Tiercks
Bron Overl. datum: oud Recht Arch. (Ral, 6988). Hijzelf wordt in 1710 als burgemeester van Formerum genoemd


TRIJNTJE Thijs JELMERS

get. Grietie Tjeerds(=#3712)(hsv. Imke Siltjes(=#3711) en ook ene Lobbrig Thijs. Dat bewijst dat ze van Thijs Jelmers afstammen.


THIJS* PAULUS\PAULUSZ

Mogelijk dezelfde als TIJS* PAULSZ/POULUS/ PALS # 7386


THIJS* PAULUS\PAULUSZ

Mogelijk dezelfde als TIJS* PAULSZ/POULUS/ PALS # 7386


ANTJE LEENDERTS

2 SOUR S19


THIJS SIBES

Testament op 01.02.1747. Schepenacte inv. nr. 6988, RAL.