Terschellinger DNA

Notes


MARTEN TJALLINGHSZ

Hij wordt genoemd als ouderling om Oost in 1655.


RINCK JURJENS

De namen gevonden in een Coopbrief van 10-02-1686, Ral, 4800/2 Ze waren beiden al overleden.


CORNELIS Tijsz\Tysz

get. de gr.moeder Martje Cornelis


PIETER Willemsz KOOIJMAN

get. de vader, Neeke Pieters(=#5518)


ANTJE Tieerds\Tjeerds VISSER

get. Albert Tialfs, Jaakje Ones(=#5621)


ANTJE Tiemens\Timens SWART

et. de vader, Gertje Imkes


GRIETJE Tierks

Age Siebes Boot(=#105), zijn vrouw Marij Pieters Sorgdrager(=#114)


TIJMEN\TIJMMEN REINSZ

Tijmen verkocht zijn aandeel in een kofschip voor fl 445,- aan Jan Relties (# 4993) op 21.01.1738. (schepenbank, RAL 6987)
Acte v.voogdij over de kinderen van Tijm en Aaltje dd.26-03-1754 in RAL, inv.nr.6988.
Een probleempje: In een Coop-en Transportbrief van 03-06-1704 staat: Antie Sioerts, wed. v. Tijmen Reijnsen... Dat kan dan alleen als het een naamgenoot is. Daarom heb ik dat echtpaar apart ingevoerd.


TIJS HANSZ\JANS BART

woonpl. Ameland


PIETJE* TIES\TIJS

Zou dezelfde Pietie kunnen zijn als PIETIE* Thijs


JAN Tijsz BART

get. Trijntje Pieters


PIETER Tijsz BART

get. Antje Tijs(=#584)


HENDRIK Tijsz

get. Antie Teekes(=#6916)