Terschellinger DNA

Notes


LEENDERT Tijsz PAULS \ PALS

get. de vader


SIBRAND Tjalfs

get. Pietie Sibrands


ANTJE TJALFS REUS

2 SOUR S201


TJALF THIJS\THIJSZ

Beiden maakten hun testament op 31.01.1742 zie RAL. schepenactes 6987.


HENDRIK Tjalfsz

get. de vader, Pietie Hendriks


JAN Tjalfsz

get. de vader, Antie Jans


GERRIT JANS BAKKER

2 SOUR S383


woonpl. West-Tersch.