Terschellinger DNA

Notes


POPPE Tjerksz

get. de vader, de gr.moeder Aeltje Tjerks(=#2883)


ISBRAND Tjerksz

get. de vader, Hilk Isbrands


TJERK JANS Boterboer

Vermoedelijk is dit de Tjerk J. Boterboer die genoemd wordt in de acte v.voogdij over zijn kinderen, Ral, inv. nr. 6989, dd, 03-03-1774 In een acte van het Oud Recht Arch. van 03-03-1777 was Tjerk op die datum ook al overleden.


NEEKE LEENDERTS

Volgens een acte van 03-03-1777 in het Oud Recht. Arch waren ze op die datum beiden al overleden.


CORNELIS Tjerksz

get. Volkert Cornelis, Antje Leenderts(=#3591)


JANTJE Tjerks

get. Sjoerd Douwes(=#7092), Antje Leenderts(=#3591)