Terschellinger DNA

Notes


ANTJE DIRKS

Afkomstig van Vlieland


TJERK RIJMERS\R. WINJE\WINJES\WYNJES

2 SOUR S7


R. = RIMMERT/RIMMERTS/RIMMERTSZ/RYMERS woonpl. West-Tersch. woonpl. Vlieland
Testament van Tjerk Rimmerts en Lijsbet Jacobs: Ral, inv. nr. 6990, dd. ?? 1798.


DOETJE\DOETJEN PIETERS

1 _INTE
2 DATE ca 1836
2 PLAC Terschelling
2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. Ze is vroedvouw.


PIETER Tjerksz WINJE\WINJES

2 SOUR S7


get. de vader


DIRK Tjerksz WINJE\WINJES

2 SOUR S7


get. de moeij Trijntje Cornelis Tromp(=#1579)


TJERK RIJMERS\R. WINJE\WINJES\WYNJES

2 SOUR S7


R. = RIMMERT/RIMMERTS/RIMMERTSZ/RYMERS woonpl. West-Tersch. woonpl. Vlieland
Testament van Tjerk Rimmerts en Lijsbet Jacobs: Ral, inv. nr. 6990, dd. ?? 1798.


TJERK RIMMERTS WIJNJES

van beroep grofsmid. Woonde in 1811 in de Commandeurstraat (Lange Buuren)no 5-189.


DOETJE\DOETJEN PIETERS

1 _INTE
2 DATE ca 1836
2 PLAC Terschelling
2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch. Ze is vroedvouw.


RIMMER\RIMMERT Tjerksz WINJE\WINJES

2 SOUR S7


get. de vader, Japke Alberts(=#6893)


CORNELIS HESSELS de BEER

woonpl. West-Tersch.


TRIJNTJE TOMAS

2 SOUR S93


woonpl. West-Tersch. testament 20-01-1741 6948


AALTJE\AELTJEN TOMAS

2 SOUR S93


OKKE SIJBRANDS

02-06-1730 veroordeeld wegens schelden en plukharen
Genoemd in Coopbrief dd.15-02-1728, Ral 4801/4.


ANTJE TOMAS

2 SOUR S331