Terschellinger DNA

Notes


ANTJE Folkerts\Volkerts ZWAAL

2 SOUR S7


get. de gr.moeder Antje Boers(=#517)


FOLKERT\VOLKERT IJSBRANDS\YSBRANDS

2 SOUR S7


jm. woonpl. Kleine Buren
Hij was boer op West en heeft later de achternaam Jonkman aangenomen. De broer van zijn moeder, Jacob Hendriks, schoolmeester in Hoorn , had ook de achternaam Jonkman, Zie Jan v. Dieren in Sml, nr 2, 2004, blz106.


TRIENTJE\TRIJNTJE SIPKES

2 SOUR S7


jd. woonpl. West-Tersch.


SIPKE Folkertsz\Volkertsz

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Sipkes


SIPKE Folkertsz\Volkertsz

2 SOUR S7


get. de moeij Maamke Sipkes


REINDER Volkertsz

get. Fok Reinders


CORNELIS Volkertsz

get. Antje Cornelis


TRIJNTJE Volkerts BUTTERBOER

get. Marie Jans Bakker Toen Trijntje in 1828 bij de notaris Redeker was, werd ze als weduwe van One Gaauwesz Spanjert genoemd, maar zijn overlijden staat niet in de Burg St aangegeven,zodat hij vermoedelijk voor 1812 al is overleden.


VOLKERT JANSZ

Zie (Volkert en Grietie Hendriks) herroepen testament op15.02.1751. RAL inv.nr.6988.
In 1753 scheiding van tafel en bed (acte06.01.1753), Verdeling van bezit: acte dd. 17.01.1753. RAL, inv.nr. 6988.
Op 15-02-1751 herroepen ze alle voorgaande "instrumenten". Grietje maakt op 26.02.1753 testament. zie RAL, zelfde inv.nr.
2 jaar later wordt alles verdeeld: Ral; acte dd.17-01-1753. inv. nr. 6988. Grietje krijgt haast alles: het huis en alle land op het eiland en in Friesland, inboedel en de helft van het contante geld. Volkert mag alleen de 2 koeien meenemen.


VOLKERT JANSZ

Zie (Volkert en Grietie Hendriks) herroepen testament op15.02.1751. RAL inv.nr.6988.
In 1753 scheiding van tafel en bed (acte06.01.1753), Verdeling van bezit: acte dd. 17.01.1753. RAL, inv.nr. 6988.
Op 15-02-1751 herroepen ze alle voorgaande "instrumenten". Grietje maakt op 26.02.1753 testament. zie RAL, zelfde inv.nr.
2 jaar later wordt alles verdeeld: Ral; acte dd.17-01-1753. inv. nr. 6988. Grietje krijgt haast alles: het huis en alle land op het eiland en in Friesland, inboedel en de helft van het contante geld. Volkert mag alleen de 2 koeien meenemen.


JAN Volkertsz

get. Neeltie Volkerts


WATSE ARJENS BAKKER

2 SOUR S9


Genoemd als burgemeester van West-Terschelling op 09.05.1710. S.m.l. April 1980 blz 41. En in 1728 leeft hij nog, want dan
wordt hij genoemd als grondbezitter in de kadaster meetboeken van het waterschap.


KLAAS JANS WELGER

2 SOUR S338


Beroep:...kapitein


NEELTJE WIGLES SWART

2 SOUR S338


vertrokken ??-02-1851 met attest naar Amsterdam