Terschellinger DNA

Notes


GERRIT Willemsz KOOIJMAN

get. de vader, Marij Pieters(=#114)


WILLEM PIETERS\PIETERSZ CUPIDO

2 SOUR S345


woonpl. Kaart testament 13-06-1791 6958
Hij erft het huis van zijn ouders, volgens het testament van zijn moeder Aagt Pieters dd.01-02-1747. Ral, 6988.
Zijn zoons de meubelen en zijn dochter de kleren en de rest moeten de kinderen maar zelf verdelen, doch ze mogen niets aan hun moeder Martje Stevens geven !
Hoe de naam van de dochter is, is nog onbekend.
Na zijn 2e huw. erfde hij via zijn vrouw een huis op Kaard.


GEERTJE CORNELIS ZORGDRAGER

woonpl. Kaard. Erfde het huis op Kaard in 1775, bij de boedelverdeling van de nalatenschap van Cornelis Sorgdrager en Seijke Pieters, haar ouders. Ze was toen inmiddels weduwe van Reijn Siebes Rotgans en hertrouwd met Willem Pieters Cupido, Zie J.v. Dieren in S.m.l. 2001, no 4, blz199.
Geertje en Willem maakten in 1791 een testament . Hun huis op Kaard werd gelegateerd aan Reijn Gerrits Doeksen, kleinzoon
van Geertje, Deze verkocht in 1842 dit huis, toen het middelste huis op Kaard aan Willem Cornelis Doeksen.


PIETER TEUNIS CUPIDO

mennist


AAGT PIETERS

woonpl. Kinnum testament 01-02-1747, RAL, inv. nr. 6988
In 1731 kocht Aagt de vogelkooi van Aarjan Pieters #18473 Ze was toen al weduwe van Pieter Cupido.


REIJN PIETERS

2 SOUR S401


JANTJE SALOMONS STEREL

2 SOUR S402


hervormd woonpl. West-Tersch. testament 02-07-1753 6950 Jantje erft ook een huis net als haar broer. Bovendien nog fl, 150,--


TRIJNTJE REIJNS

2 SOUR S403


JANKE Willems

get. de gr.moeder Jouktjen(=#6904)


ANTJE CORNELIS WORTEL

2 SOUR S8


(weesboek 05-12-1746)