Terschellinger DNA

Notes


MARTJE Ysbrands KUYPER

get. de vader, de meu Jetske Pieters Pie(=#6482)


PIETER Ysbrandsz KUYPER \ KUIJPER

get. de vader, de meu Jetske Pieters Pie(=#6482)


MEINDERD\MEIJNDERTSALOMONS STEREL

2 SOUR S349


get. de vader,hervormd, woonpl. west-Tersch. testament 26-04-1773 6953
Meijndert erft het huis van zijn ouders in de Torenstraat en erft ook het bakkersgereedschap,
Meijndert kocht in 1759 een huis aan de westzijde van de Torenstraat van Neel Gerrids. Zie Jan v. Dieren in Sml maart 2004, blz 26.


NEEKE KLAAS

woonpl. West-Tersch.


YMKE JORRITS

woonpl. Oosterend. Hij wordt als de stamvader beschouwd van de Kooijmans. Hij was kooiker.
In de kadaster meetboeken staat hij in 1728 nog geregistreerd voor een lapje grond bij Formerum ! Hij is dan al ong. 10 jaar
dood.
Toch blijkt er nog een oude Kooijman op Terschelling rond te lopen: Jacob Pauwelsz Kooijman. genoemd in een Coopbrief
dd. 20-05-1678. Ral . 4799/4, maar dat is mogelijk meer een beroepsnaam dan een familienaam. Maar wel is er een Imcke Jorritsz genoemd in 1631 in een Register van Vorderingen en( enz. zie opm. bij # 17224) dd. <22-03 en 26-04>-1631. Vermoed. een broer van Jan Jorritsz (#17224), zijn grootvader.
En in de Reg.v.Vorder. fiche nr 101, dd. 28-02-1672 wordt ook een Imke Jorritsz uit Oosterend genoemd. En dezelfde is ook in die registers tevinden op fiche nr. 124-2, dd.14-01-1678.