Terschellinger DNA

Notes


PAULUS\P. ANDRIES WINDER\WINTER

2 SOUR S37


get. de gr.moeder Janke Everts P. = POULIS/POULUS . woonde West-Tersch. huisnr 172.


ANTJE DOUWES REUS

2 SOUR S112


woonpl. West-Tersch.


POULUS Paulusz WINDER\WINTER

2 SOUR S7


get. de ouders


DOUWE Paulusz WINDER\WINTER

get. de vader


CORNELIS* JANS REUS\RUS

2 SOUR S7


woonpl. West-Tersch.
zou dezelfde cornelis kunnen zijn als CORNELIS* Jansz REUS


ELISABETH\L. ANDRIES WINDER\WINTER

2 SOUR S7


get. Lijsbeth Christiaans woonpl. West-Tersch. L. = LEIJSBETH/LIJSBETH


TETTJE Cornelis REUS\RUS

2 SOUR S7


get. de vader, Abbe Douwes Reus


MAAMKE Cornelis REUS\RUS

get. Antje Douwes Reus(=#2457)


ANDRIES ROELOFSZ

In een acte in het Ral, inv. nr. 6988, dd. 18-09-1747 komt de naam van deze zoon van Roelof Ewouds naar voren: Andries Roelofsz


ROELOF EVOUTS\EWOUDS

Roelof Ewouts koopt in 1724 de vogelkooi ten N. van Midsland. 20 jaar later wordt hij ook Roelof Kooijman genoemd
Zie bij doop van Aagt Frieskes: als doopgetuige wordt genoemd: Janke Huberts, huisvrouw van Roelof Kooijman !
(S.m.l.1991, no2, blz 82.) Zie doopboek Hoorn.


JANKE HUBERTS

Ze komt van Ameland.


AALTIE Roelofs

get. Trijntje Jacobs


ANE ANES

Hij wordt genoemd in de kadaster meetboeken van 1728 in Formerum en de regio Landerum, Seerijp en Kinnum.
Ane koopt op 26-12-1668 een huisplaats met steen en materiaal in de Molenstraat 62. Zijn oudste dochter Grietje (# 17918) erft na de dood van haar ouders het huis en in 1757 is het eigendom van de erven van Gossen Dircksz (# 16919). Zie A.J.Zwaal in Sml dec. 1998, blz 188.


ANE cornelisz

get. de moeij Trijntje Cornelis


ANE HENDRIKS BAKKER

2 SOUR S38


get. Liesbet Douwes
Acte van voogdij over Ane Hendriks dd.28-11-1764, RAL, inv. nr. 6988.


ANTJE WILLEMS CUPIDO

2 SOUR S38


PIETER anesz

get. de vader


JACOB anesz

get. de vader


HENDRIK ANESZ BAKKER

1 _INTE
2 DATE ca 1764
2 PLAC Oost Tersch