Terschellinger DNA

Notes


dood kind

onecht kind


JAN LOURENSZ

Te vinden in Coopbrief dd.03-05-1726, Ral 4801/4


ARRIAANTJE ARJENS

onecht kind


GRIETJE CANARIE\KANARIE

onecht kind


DOUWE PUIJL

onecht kind


CORNELIS WIGLES SWART

2 SOUR S356


Hij kwam vanuit Delfzijl naar Kaard om zich als smid te vestigen. Hij is als TJEBBE Wiggelis Swart geboren, maar buiten Friesland mochten van Napoleon, bij de invoering van de Burg.St. geen Friese namen gevoerd worden en zo is hij als Cornelis ingevoerd ! Bron:
Zoon Gerrit besloot een eigen boerderij te bouwen op Horp en deze kwam in 1885 gereed.
de smederij op Kaard werd aanvankelijk ook gevoerd door de zoons Jan en Gerrit. Jan ging later naar Midsland en tegenover de kerk op de hoek waar nu de C 1000 zit opende hij ook een smederij. Zijn zoon Cornelis, bekend om zijn bolderkarren met huif zou daar de laatste smid zijn.
Kaard werd verkocht aan de schoonzoon van Cornelis, de man van zijn dochter Elisabeth: Willem Cornelis Rijkeboer en de
nazaten van hun zoon Douwe Willemsz Rijkeboer X Nienke Roos, gebruiken het huis nog steeds als (zomer)woning.


ALIDA JANS ROTGANS

2 SOUR S355


KLAAS CORNELIS SWART

2 SOUR S47


SIENTJE CORNELIS SWART

2 SOUR S47


KLAAS JANS ROTGANS

2 SOUR S219


WIETSKE ALBERTS VISSER

2 SOUR S219


Hervormd


ISAAC HENRY CLOWTING

2 SOUR S219


woonpl. Rotterdam


WIETSKE ALBERTS VISSER

2 SOUR S219


Hervormd


WIETSKE JANS ROTGANS

2 SOUR S219


Zij had van een onbekende man een zoon Deze zoon jacob, geb. in 1858, werd pas op 12.06.1872 erkend.